Zajęcia na pływalni - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie